Информационни технологии

Ние подпомагаме бизнес процесите на нашите клиенти чрез внедряване на стратегически интегрирани софтуерни решения. Нашите услуги са фокусирани върху интеграцията на данни, изграждане на складове от данни и business intelligence. Имаме богат опит по проекти с някои от най-големите финансови институции в световен мащаб. Нашите услуги обхващат богат спектър услуги в областта на управлението на данни:

  • Бизнес анализи
  • Интеграция на данни (data integrationa / ETL)
  • Изграждане на складове от данни (data warehousing)
  • Business intelligence
  • Качество на данните (data quality)

Използваме водещи технологии в областта на интеграцията на данни, като Informatica PowerCenter, IBM Datastage, SAP BusinessObjects, Pentaho Kettle, и др. Работим с повечето водещи бази данни - Teradata, Oracle, DB2, Sybase, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL и др.Ако искате да отправите конкретно запитване можете да се свържете с нас на електронен адрес: email us, на телефон 0888/866552 или да използвате тази форма за контакти.