Счетоводни услуги

Искате да имате точна информация за всичко, което се случва във вашата фирма? Искате да имате непрекъснат контрол върху процесите и ресурсите в нея? Искате да планирате данъците и паричните потоци на фирмата? Да имате винаги надежден достъп до небходимата информация?

Ай Ди Ен Адванс предлага голям набор услуги в областта на счетоводството, данъчното облагане и инвестициите. По-конкретно услугите ни включват:

  • Пълно счетоводно обслужване и консултации
  • Финансови анализи
  • Данъчно консултиране
  • Изработка на поръчкови, финансово-счетоводни бази данни
  • Правно обслужване

Пълно счетоводно обслужване

Сключването на договор за пълно счетоводно обслужване гарантира цялостна защита на интересите на фирмата пред всички институции по повод воденето на нейното счетоводство; следене на разчетите с клиенти и доставчици; съставяне и подреждане в регистри на счетоводната документация; хронологично, синтетично и аналитично счетоводно отчитане на дейността по представените първични документи.Ако искате да отправите конкретно запитване можете да се свържете с нас на електронен адрес: email us, на телефон 0888/866552 или да използвате тази форма за контакти.